Sessionsöversikt 
 

Företag måste skydda mänskliga rättigheter och miljön inom sina värdekedjor 

Ledamöterna vill se bindande EU-regler som slår fast en standard för ansvarsfullt företagande och håller företag ansvariga för skador på människor eller miljön.

Utkastet till lagstiftningsinitiativ om ”företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet”, som utarbetats av ledamöterna i parlamentets utskott för rättsliga frågor, uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram en ny lag i syfte att säkerställa att företag hålls ansvarsskyldiga och skadeståndsansvariga om de skadar – eller bidrar till att skada – mänskliga rättigheter, miljön eller god förvaltning. De nya reglerna bör garantera ett bättre skydd för brottsoffer och säkerställa att de som drabbas har tillgång till rättsmedel. Regelverket är också tänkt att omfatta alla företag som vill ha tillgång till EU:s inre marknad, inklusive de som är etablerade i länder utanför Europeiska unionen.

Debatten äger rum på måndag och omröstningen på onsdag.

Mer information

EU-kommissionen offentliggjorde i februari förra året en studie som slog fast att enbart ett av tre företag i EU för närvarande vidtar åtgärder för tillbörlig aktsamhet. 70 procent av de europeiska företag som undersökts stödjer dock inrättandet av ett EU-omfattande regelverk på samma område. I en debatt med ledamöterna i utskottet för rättsliga frågor i september förra året framhöll EU:s kommissionär för rättsliga frågor Didier Reynders att EU-kommissionens kommande lagförslag, som väntas presenteras under det första halvåret i år, kommer att vara en integrerad del av den europeiska gröna given och den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Debatt: måndag, 8 mars
Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 10 mars
Förfarande: lagstiftningsinitiativ