Sessionsöversikt 
 

Omröstning om en tillfällig lösning för att förhindra sexuellt utnyttjande av barn på nätet 

Parlamentet tar ställning till en ny tillfällig förordning om frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna olagligt material.

Mot bakgrund av en betydande ökning av mängden material med sexuella övergrepp mot barn på internet under covid-19-pandemin väntas ledamöterna och representanter för rådet och kommissionen debattera det nyligen överenskomna undantaget från bestämmelserna om konfidentialitet för elektronisk kommunikation och trafikdata som återfinns i EU-lagen om integritetsskydd och elektronisk kommunikation.

Enligt den nya överenskommelsen kommer leverantörer av webbaserade e-posttjänster och meddelandetjänster att kunna vidta frivilliga åtgärder i syfte att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet, avlägsna olagligt material, och använda skanningstekniker för att upptäcka nätgromning. Under onsdagens plenardebatt väntas ledamöterna fokusera på om regeländringarna är lämpligt utformade för att både skydda barn och samtidigt värna människors personliga integritet, samt diskutera mer långsiktiga lösningar.

Plenardebatten äger rum på måndag följt av en omröstning om en resolution på tisdag.

Bakgrund

Material på nätet som är kopplat till sexuella övergrepp mot barn upptäcks med hjälp av särskild teknik som skannar innehåll, till exempel bilder och text, eller trafikdata. Den teknik som används för att bekämpa sådant innehåll är till exempel envägskryptering för bilder och videor eller klassificerare och artificiell intelligens för analys av textdata eller trafikuppgifter i syfte att upptäcka nätgromning.

Den nya tillfälliga lagen kommer att gälla i högst tre år, eller färre om nya permanenta regler för att hantera sexuella övergrepp mot barn på nätet antas under tiden.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: måndag, 5 juli
Omröstning: tisdag, 6 juli
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen