Sessionsöversikt 
 

Ny skjuts åt infrastrukturprojekt som förbättrar EU:s regionala förbindelser 

Kammaren väntas anta regler för att effektivisera utbyggnaden av projekt inom det transeuropeiska transportnätet och frigöra 30 miljarder euro för transport-, energi- och digitala projekt.

Parlamentets och rådets förhandlare nådde en preliminär överenskommelse om den nya uppgraderade Fonden för ett sammanlänkat Europa i mars i år. Fonden innehåller 30 miljarder euro för tidsperioden 2021-2027. Den ska finansiera transport-, energi- och digitala projekt och se till att viktiga transeuropeiska projekt, till exempel Rail Baltica, infrastruktur för alternativa bränslen och laddning samt utbyggnaden av 5G till viktiga transportleder, slutförs i tid senast 2030.

Ledamöterna väntas också godkänna ett annat avtal om regler för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Dessa regler kommer bland annat att förenkla tillståndsförfaranden för TEN-T-projekt för att underlätta deras slutförande. EU-länderna måste också utse en myndighet som ska fungera som kontaktpunkt för den projektansvarige och se till att det inte tar längre än fyra år att få tillstånd att starta ett projekt.

Plenardebatten äger rum på tisdag morgon följt av en omröstning om en resolution senare under dagen. Omröstningsresultatet meddelas på onsdag morgon.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: tisdag, 6 juli
Omröstningsresultat meddelas: onsdag, 7 juli
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid andra behandlingen