Sessionsöversikt 
 

Skydda rättsstaten: kommissionen måste tillämpa nya villkorlighetsordningen 

Parlamentet utvärderar kommissionens arbete med att ta fram riktlinjer för tillämpningen av de nya regler som kopplar samman utbetalningen av EU-medel med respekt för rättsstaten.

I en debatt på tisdag och omröstning på onsdag (resultatet meddelas på torsdag morgon) väntas ledamöterna upprepa sin ståndpunkt om att riktlinjer för tillämpningen av den nya förordningen om budgetvillkor inte är nödvändiga. De anser också att det inte finns någonting som hindrar kommissionen från att börja utreda eventuella brott mot rättsstatsprincipen i EU:s medlemsländer.

Utkastet till resolution hänvisar också till brevet från Europaparlamentets talman David Sassoli av den 23 juni, i vilket kommissionen uppmanas att omedelbart se till att förordningen tillämpas fullt ut. Brevet klargör också att Europaparlamentet står redo att inleda ett domstolsförfarande mot kommissionen om den inte skulle vidta åtgärder.

Bakgrund

EU-förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen utformades för att skydda unionens budget från att missbrukas av EU-ländernas regeringar och trädde i kraft den första januari 2021. Trots det har kommissionen inte föreslagit några åtgärder enligt de nya reglerna. Europeiska rådet har också uppmanat kommissionen att skjuta upp tillämpningen av förordningen så att EU-länderna kan bestrida den i EU-domstolen (Polen och Ungern inledde rättsliga prövningar den elfte mars i år) och fram till att kommissionen hunnit utarbeta särskilda riktlinjer för dess tillämpning.

I en resolution som antogs i mars i år upprepade Europaparlamentet sin ståndpunkt om att tillämpningen av förordningen inte kan bli föremål för riktlinjer. Om kommissionen trots det anser att sådana riktlinjer är nödvändiga ska de ha antagits före den första juni, framhöll kammaren.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: tisdag, 6 juli
Omröstning: onsdag, 7 juli
Omröstningsresultat meddelas: torsdag, 8 juli
Förfarande: icke lagstiftande resolution