Sessionsöversikt 
 

Slutomröstning om reformen av EU:s jordbrukspolitik  

På tisdag väntas parlamentsledamöterna ge grönt ljus till EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik. Den nya versionen ska vara grönare, mer rättvis, flexibel och transparent.

I juni i år nådde Europaparlamentets och rådets förhandlare en överenskommelse om det nya regelverket, som syftar till att anpassa den gemensamma jordbrukspolitiken till EU:s miljö- och klimatåtaganden. Dessa åtaganden måste återspeglas i nationella strategiska planer, i jordbruksmetoder och i det sätt som direktstödet och medlen i fonden för landsbygdsutveckling fördelas. Reformen kommer att träda i kraft 2023.

För att se till att EU-stödet fördelas rättvist kommer små- och medelstora jordbruk att få en minimiandel av direktstödet och unga jordbrukare kommer få särskilt stöd från direktstödet och budgeten för landsbygdsutveckling i varje medlemsland. Arbetsvillkoren på gårdarna kommer att övervakas genom samarbeten mellan nationella yrkesinspektörer och den gemensamma jordbrukspolitikens utbetalande organ. En permanent krisreserv kommer att inrättas för att hjälpa jordbrukare i samband med pris- eller marknadsinstabilitet och informationen om slutliga stödmottagare kommer att bli mer öppen tack vare ett datautvinningsverktyg.

Debatten äger rum på tisdag morgon klockan 09.00 följt av en omröstning klockan 12.00 - resultatet meddelas klockan 16.00. Ordföranden för jordbruksutskottet och föredragandena kommer därefter att hålla en presskonferens klockan 16.15 efter att omröstningsresultatet meddelats.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt och omröstning: tisdag 23 november
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, första läsningen
Presskonferens: tisdag 23 november klockan 17.15 med jordbruksutskottets ordförande Norbert Lins och föredragandena Peter Jahr, Ulrike Müller och Eric Andrieu