Sessionsöversikt 
 

COP26: debatt om klimatuppgörelsen i Glasgow 

På onsdag morgon debatterar Europaparlamentet resultatet av det senaste klimattoppmötet i Glasgow (COP26).

Innan FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) inleddes krävde Europaparlamentet högre globala ambitioner för att uppnå ett starkt resultat vid toppmötet. Det var på lördagen den 13 november som klimatpakten i Glasgow antogs, efter två veckors förhandlingar. På onsdag morgon klockan 09.00 kommer parlamentsledamöterna att debattera resultatet av klimatmötet.

Här kan du läsa de första reaktionerna på klimatpakten i Glasgow från Pascal Canfin (Renew Europe, Frankrike) och Peter Liese (EPP, Tyskland), som ledde Europaparlamentets delegation till COP26. Parlamentets delegation höll möten med ministrar, parlamentariker och andra delegater från flera länder, däribland Kina, Brasilien, USA, Ryssland, Pakistan, Sydafrika, Turkiet, Bangladesh och Maldiverna, samt med företrädare för internationella organisationer och icke-statliga organisationer från Europa och utvecklingsländer.

Bakgrund

Europaparlamentet har länge drivit på för en mer ambitiös EU-lagstiftning om klimat och biologisk mångfald och utlyste ett klimatnödläge den 28 november 2019. I juni i år antog parlamentet den europeiska klimatlagen. Den omvandlar det politiska åtagandet i den europeiska gröna given om att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 till en bindande skyldighet för EU och medlemsländerna. Den höjer också EU:s mål att minska växthusgasutsläppen från 40 procent till minst 55 procent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer. I juli i år presenterade kommissionen det så kallade 55 %-paketet för att göra det möjligt för EU att nå det mer ambitiösa 2030-målet.
* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: onsdag 24 november
Förfarande: debatt om aktuellt ämne