Sessionsöversikt 
 

Svjatlana Tsichanouskaja talar inför Europaparlamentet  

På onsdag klockan 12.00 väntas den belarusiska oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja tala inför ledamöterna i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg.

Svjatlana Tsichanouskajas besök äger rum mot bakgrund av den fortsatta geopolitiska krisen vid gränsen mellan Polen och Belarus. Den belarusiska auktoritära regimen anklagas för att ha forslat migranter främst från Mellanöstern till landets gräns mot EU, och i synnerhet Polen, som hämnd för de sanktioner som EU har infört.

Som svar på detta har EU enats om att utvidga unionens befintliga restriktiva åtgärder mot Belarus för att rikta in sig på bland annat flygbolag och tjänstemän som är inblandade i att föra migranter till gränsområdena mellan EU och Belarus.

Situationen vid polsk-belarusiska gränsen

På tisdagseftermiddagen - dagen innan - kommer parlamentsledamöterna också att hålla en separat plenardebatt med rådet och kommissionen om de säkerhetsmässiga och humanitära konsekvenserna av situationen i Belarus och vid dess gräns mot EU.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: tisdag 23 november
Tal: onsdag 24 november
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, formellt sammanträde