Sessionsöversikt 
 

Råvaror av avgörande betydelse: EU måste bygga upp sin egen försörjning  

På onsdag röstar Europaparlamentet om ett nytt betänkande som belyser hur beroende EU är av viktiga resurser som behövs för den digitala och gröna omställningen.

Råvaror av avgörande betydelse (Critical Raw Materials) är mycket viktiga inom en mängd olika tillämpningsområden och behövs för att tillverka ett stort antal varor. Den pågående omställningen till digitala, högeffektiva och klimatneutrala ekonomier kommer också att leda till en betydligt större efterfrågan på dessa råvaror. Det beror bland annat på att den teknik som behövs för att kunna uppnå målen i Parisavtalet är beroende av sådana råvaror. Det handlar till exempel om batterier eller elmotorer.

I utkastet till text efterlyses en EU-strategi för att öka Europas strategiska oberoende och motståndskraft när det gäller försörjning av råvaror av avgörande betydelse. För att uppnå detta måste EU bygga upp välfungerande sekundärmarknader för återvunna resurser. Nya material måste komma från EU, källorna måste diversifieras och mer forskning bör inriktas på hållbara alternativ. Parlamentsledamöterna uppmanar också EU:s medlemsländer att överväga strategisk lagerhållning.

Enligt EU-kommissionen är försörjningen av många råvaror av avgörande betydelse starkt koncentrerad till länder utanför EU. Kina står för 98 procent av EU:s försörjning av sällsynta jordartsmetaller.

Debatten i kammaren äger rum på måndag.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: måndag 22 november
Omröstning: onsdag 24 november
Förfarande: initiativbetänkande