Sessionsöversikt 
 

Övriga ärenden på dagordningen 

Europaparlamentet debatterar och röstar också om följande ärenden under veckans plenarsammanträde.

  • Tillfällig handelsliberalisering (Ukraina), det ordinarie lagstiftningsförfarandet, omröstning: torsdag 19 maj;
  • Förtryck av oppositionella och fackförbundsledare i Belarus, uttalande av rådet och kommissionen följt av en resolution, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag 19 maj;
  • Säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i EU, samrådsförfarandet, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag 19 maj;
  • Kommissionens rättsstatsrapport 2021, initiativbetänkande, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag 19 maj;
  • Betänkande om kommissionens rapporter för 2021 om Albanien och Nordmakedonien, initiativbetänkanden, debatt: onsdag 18 maj, omröstning: torsdag 19 maj;
  • Det europeiska området för utbildning senast 2025 – mikromeriter, individuella utbildningskonton och lärande för en hållbar miljö, fråga för muntligt besvarande, debatt: torsdag 19 maj.