Sessionsöversikt 
 

Parlamentet röstar om planerna på att fylla på EU:s gasreserver före vintern 

På torsdag röstar ledamöterna om planerna på att fylla på EU:s gasreserver snabbare för att garantera försörjningen under vintern. Lagförslaget lades fram med anledning av kriget i Ukraina.

Utkastet till förordning, som Europaparlamentets förhandlare redan enats med EU-ländernas representanter i rådet om, slår fast att infrastrukturen för gaslagring inom EU ska vara fylld till minst 80 procent av sin kapacitet senast den första november 2022, samtidigt som EU-länderna och operatörerna bör sträva efter att nå 85 procent. Målet kommer sedan att höjas till 90 procent under de följande åren, för att skydda Europas invånare från eventuella försörjningschocker. I den föreslagna texten uppmanas också EU-länderna att diversifiera energiförsörjningskällorna och öka energieffektiviteten.

Det föreslagna regelverket klassificerar gaslagringsanläggningar som kritisk infrastruktur. Alla operatörer av lagringsanläggningar ska därför certifieras för att undvika risker för yttre påverkan. Om bedömningen visar att det finns risker och att det saknas åtgärder för att undanröja dessa risker kan det bli nödvändigt för en operatör att avyttra lagringsanläggningen.

Bakgrund

Det nya lagförslaget lades fram av EU-kommissionen den 23 mars, med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. Europaparlamentet beslutade den femte april att påskynda behandlingen av förslaget och gav två dagar senare sitt stöd till planerna och fastställde sin förhandlingsposition.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt och omröstning: torsdag 23 juni
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet