Sessionsöversikt 
 

Debatt om det stundande EU-toppmötet 

På onsdag debatterar Europaparlamentet sina prioriteringar inför EU-toppmötet den 23-24 juni. Ledamöterna väntas också kräva att Ukraina och Moldavien beviljas status som EU-kandidatländer.

EU-toppmötet den 23-24 juni kommer att fokusera på kriget i Ukraina, konferensen om Europas framtid och ekonomiska frågor. Den 23 juni kommer EU:s stats- och regeringschefer också att träffa politiska ledare från västra Balkan för att diskutera utsikterna för länderna i regionen att ansluta sig till EU.

När det gäller konferensen om Europas framtid antog Europaparlamentet den nionde juni en resolution i vilken ledamöterna uppmanade EU:s stats- och regeringschefer att sammankalla ett konvent för att inleda en översyn av fördragen. Detta skulle säkerställa att EU så snart som möjligt vidtar åtgärder för att ge stöd till konferensens resultat och visar sin vilja att ta sig an medborgarnas krav på institutionella reformer.

Efter den inledande plenardebatten om det stundande EU-toppmötet väntas ledamöterna diskutera med företrädare för rådet och EU-kommissionen möjligheterna att bevilja Ukraina, Moldavien och Georgien status som EU-kandidatländer. I ett uttalande den nionde juni uppmanade Europaparlamentets talmanskonferens (talman och de politiska gruppernas ledare) EU:s stats- och regeringschefer att bevilja Ukraina och Moldavien status som kandidatländer, i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen och som början på en meritbaserad process, och att arbeta för att Georgien ska beviljas samma status, vilket skulle uppfylla det georgiska folkets legitima strävanden.

En resolution om anslutningsmöjligheterna för Ukraina, Moldavien och Georgien kommer att läggas fram för omröstning på torsdag.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatter: onsdag 22 juni
Omröstning: torsdag 23 juni