Sessionsöversikt 
 

Europaparlamentet väntas förklara Ryssland som statlig sponsor av terrorism 

På onsdag röstar Europaparlamentet om en resolution som väntas förklara Ryssland som en statlig sponsor av terrorism.

I kriget mot Ukraina har den ryska militären intensifierat sina anfall mot civila mål, bland annat energiinfrastruktur, sjukhus, vårdinrättningar, skolor och skyddsrum - vilket strider mot folkrätten och internationell humanitär rätt. Genom att förklara Ryssland som statlig sponsor av terrorism vill Europaparlamentet bereda väg för att president Vladimir Putin och den ryska regeringen ska ställas till svars för dessa brott inför en internationell domstol.

Plenardebatten ägde rum under plenarsammanträdet i oktober.

YTTERLIGARE INFORMATION

Omröstning: onsdag 23 november
Förfarande: icke lagstiftande resolution