Sessionsöversikt 
 

REPowerEU: energiåtgärder ska ingå i de nationella återhämtningsplanerna 

REPowerEU-åtgärder i de nationella återhämtningsplanerna syftar till att stödja oberoendet av ryska fossila bränslen, påskynda den gröna omställningen och bekämpa energifattigdom.

På måndag debatterar ledamöterna en överenskommelse om EU:s REPowerEU-plan som Europaparlamentet nådde med EU-ländernas representanter i rådet i december 2022. Debatten följs av en omröstning på tisdag. Enligt överenskommelsen kommer EU-länder som ansöker om att få ytterligare medel genom en ändrad återhämtnings- och resiliensplan att vara skyldiga att inkludera åtgärder för att spara energi, producera ren energi och diversifiera energiförsörjningen, i enlighet med vad som föreskrivs i EU:s REPowerEU-plan.

Under förhandlingarna säkerställde ledamöterna att de nya åtgärderna stöder utsatta hushåll, små- och medelstora företag och mikroföretag. De har också sett till att EU-länderna ska avsätta minst 30 procent av sina utgifter inom ramen för REPowerEU till projekt som tar itu med befintliga flaskhalsar inom energiöverföring, distribution och lagring samt ökar gränsöverskridande flöden. Slutligen införde ledamöterna nya regler för öppenhet och insyn för slutmottagare som får det högsta finansieringsbeloppet.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: måndag, 13 februari
Omröstning: tisdag, 14 februari
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, första behandlingen