Sessionsöversikt 
 

EU:s nya industristrategi och kritiska råvaror 

På onsdag väntas ledamöterna debattera det nya förslaget om EU:s industriella plan för den gröna given och åtgärder för att säkra tillgången till kritiska råvaror.

Den första februari i år presenterade EU-kommissionen sin industriplan i den gröna given för nettonollåldern för att stimulera utvecklingen av ren teknik i EU och garantera EU:s strategiska oberoende genom att minska beroendet av tredjeländer. Parlamentet väntas debattera den nya planen med kommissionsordförande Ursula von der Leyen på onsdag följt av en omröstning om en resolution om ”en EU-strategi för att främja industriell konkurrenskraft, handel och arbetstillfällen av hög kvalitet” på torsdag. Utkastet till resolution beaktar också den debatt som hölls under plenarsammanträdet i januari. Ledamöterna väntas uttrycka sin oro över bestämmelserna i den amerikanska lagen om minskning av inflationen, som skulle diskriminera EU-företag på den amerikanska marknaden.

En plan för att säkra tillgången till kritiska råvaror

På onsdagseftermiddagen väntas ledamöterna också fråga ut företrädare för det svenska rådsordförandeskapet och EU-kommissionen om framtida åtgärder för att säkra tillgången till kritiska råvaror, som är avgörande för den europeiska industrins digitala och klimatmässiga omställning. Parlamentet antog i november 2021 ett betänkande med krav på åtgärder på EU-nivå.

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: onsdag 18 januari 2023, onsdag 15 februari 2023
Omröstning: torsdag 16 februari
Förfarande: icke lagstiftande resolution