Sessionsöversikt 
 

Nya banbrytande regler för att hantera artificiell intelligens 

På onsdag väntas ledamöterna anta sin förhandlingsposition om nya regler för att minska riskerna med och främja etisk användning av artificiell intelligens.

På tisdag väntas ledamöterna debattera världens första uppsättning omfattande regler för att hantera risker med artificiell intelligens (AI). Omröstningen äger rum på onsdag. Det föreslagna regelverket syftar också till att främja en användning av AI som ligger i linje med EU:s värden, inklusive när det gäller mänsklig tillsyn, integritet och icke-diskriminering.

De tilltänkta reglerna bygger på en riskbaserad strategi och fastställer skyldigheter för leverantörer och användare beroende på den risknivå som AI kan generera. De skulle till exempel förbjuda AI-system med oacceptabla risknivåer.

Ledamöterna väntas också stödja förbud mot system för biometrisk fjärridentifiering, kategorisering baserat på känslig information, system för prediktiv övervakning och känsloigenkänningssystem. De föreslår också skräddarsydda regler för generativ AI, som till exempel ChatGPT, inklusive märkning av AI-genererat innehåll och offentliggörande av sammanfattningar av upphovsrättsskyddade data som används för utbildning. För att främja AI-innovation föreslår ledamöterna undantag för forskningsverksamhet och AI-teknik med öppen källkod samt användning av så kallade ”regulatoriska sandlådor”, eller kontrollerade miljöer, som skapas av offentliga myndigheter för att testa AI innan den används.

När Europaparlamentet har antagit sin ståndpunkt kan förhandlingarna med EU-ländernas representanter i rådet om den slutliga utformningen av lagen inledas.