Sessionsöversikt 
 

Parlamentets prioriteringar inför EU-toppmötet den 29-30 juni 

På onsdag morgon debatterar Europaparlamentet sina krav och förväntningar inför EU-toppmötet den 29-30 juni.

Under toppmötet i Bryssel väntas stats- och regeringscheferna fokusera på den senaste utvecklingen i Rysslands krig mot Ukraina, såsom den omfattande förstörelsen av Kachovka-dammen vid floden Dnepr och den humanitära och ekologiska katastrof som händelsen orsakat. De väntas också diskutera ekonomisk politik och budgetpolitik, migration och EU:s förbindelser med tredjeländer.

I debatten i kammaren deltar också representanter för rådet och EU-kommissionen.