Sessionsöversikt 
 

Ledamöterna väntas anta nya krav för att förbättra luftkvaliteten i EU till 2030 

Den nya lagen syftar till att minska luftföroreningarna i EU, så att medborgarna kan åtnjuta en renare och hälsosammare miljö, i linje med EU:s nollföroreningsvision för 2050.

I den preliminära överenskommelsen mellan Europaparlamentet och EU-ländernas representanter i rådet fastställs strängare gräns- eller målvärden för 2030 för flera av de föroreningar som har en allvarlig inverkan på människors hälsa, däribland partiklar (PM2,5, PM10), NO2 (kvävedioxid) och SO2 (svaveldioxid). De nya reglerna skulle också se till att luftkvalitetsindex i EU blir mer jämförbara, tydliga och allmänt tillgängliga.

Om de nya nationella reglerna överträds kommer de som påverkas av luftföroreningar att kunna vidta rättsliga åtgärder samt kräva ersättning om deras hälsa har skadats.

Omröstningen i kammaren äger rum på onsdag.

Bakgrund

Luftföroreningar fortsätter att vara den främsta miljöorsaken till för tidig död i EU. Omkring 300 000 dödsfall per år kan kopplas till sådana föroreningar (här finns mer information om hur ren luften är i europeiska städer).

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Omröstning: onsdag 24 april
Förfarande:
ordinarie lagstiftningsförfarandet