Sessionsöversikt 
 

Nya EU-regler ska göra hållbara produkter till norm 

På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna nya ekodesignåtgärder för att få produkter som säljs i EU att hålla längre och göra dem lättare att reparera, uppgradera och återvinna.

Den nya lagen, som Europaparlamentet redan informellt enats med EU-ländernas representanter i rådet om, fokuserar på ett antal produktgrupper, såsom järn, stål, aluminium, textilier, möbler och däck. Dessa produktgruppers specifika hållbarhetskrav kommer att återges i sekundärlagstiftning. Förstöring av osålda kläder och skor kommer att förbjudas. Dessutom införs digitala ”produktpass” som innehåller korrekt och aktuell information och som kommer att göra det möjligt för konsumenter att göra välgrundade inköpsval.

Bakgrund

De reviderade ekodesignreglerna, som kommissionen föreslog i mars 2022, skapar en allmän ram för att fastställa hållbarhetskrav. De ingår i ett paket om cirkulär ekonomi och kommer att gälla för nästan alla produkter på EU:s inre marknad (utom livsmedel, djurfoder, läkemedel och levande organismer).

* * *

YTTERLIGARE INFORMATION

Omröstning: tisdag 23 april
Förfarande:
ordinarie lagstiftningsförfarandet