Hur väljs Europaparlamentets ledamöter? 

Sedan det första direktvalet 1979 väljs ett nytt Europaparlament  vart femte år. Senaste valet hölls den 23–26 maj 2019.


Varje EU-land har ett fast antal ledamöter i Europaparlamentet: de minsta länderna, Cypern, Luxemburg och Malta, har sex stycken medan det största landet, Tyskland, har 96.Totalt har parlamentet 705 ledamöter som tillsammans representerar folket i alla EU:s länder. I EU-valet 2019 valdes 751 ledamöter, men antalet minskade och mandaten omfördelades när Storbritannien lämnade EU i februari 2020. Minskningen i antal gör att det finns rum att ta emot ledamöter från nya länder om fler länder skulle gå med i EU i framtiden. En del av de brittiska mandaten gavs till EU-länder som innan Brexit var något underrepresenterade.


Mandaten i Europaparlamentet fördelas enligt EU:s fördrag. Länder med större befolkning har fler mandat än mindre länder, men i och med vad som kallas principen om ”degressiv proportionalitet” har mindre länder fler mandat per capita än större.


Val till Europaparlamentet styrs i stora delar av nationella vallagar och traditioner, men det finns vissa gemensamma EU-regler, som fastställs i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet från 1976.