Arvoden och pensioner 

Hur mycket tjänar parlamentsledamöterna?

Enligt den ledamotsstadga som gäller sedan juli 2009 får alla parlamentsledamöter samma arvode. Det är fastställt till 38,5 % av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol.


Ledamöternas månatliga bruttoarvode är enligt ledamotsstadgan €8.995,39 (från och med 1 juli 2020). Detta arvode kommer från parlamentets budget. Alla ledamöter betalar en EU-skatt och försäkringsavgifter, varefter arvodet uppgår till €7.011,74. Dessutom kräver de flesta EU-länder att deras parlamentsledamöter ska betala en extra nationell skatt till hemlandet. Det nettoarvodet (arvodet efter skatt) för de enskilda parlamentarikerna är därmed beroende av skattereglerna i deras olika hemländer.


Det finns några undantag från ledamotsstadgan: De ledamöter som satt i parlamentet redan före valet 2009 kan välja att behålla det föregående nationella systemet för arvode (genom vilket de fick samma arvode som parlamentarikerna i sitt hemland), avgångsvederlag och pensioner under hela sin mandattid i Europaparlamentet.


Har parlamentsledamöterna rätt till pension? Hur stor är den?


Ledamöterna har rätt till ålderspension när de fyller 63 år. Pensionen uppgår till 3,5 % av arvodet för varje helt år man varit verksam som ledamot, dock högst 70 % sammanlagt. Dessa pensioner betalas från Europeiska unionens budget.

Ett tidigare tilläggssystem för pensioner som infördes 1989, är inte längre tillgängligt för nya ledamöter och håller på att fasas ut.