Anställning av personal: parlamentsassistenter 

Parlamentsledamöterna kan välja sin egen personal inom ramen för den budget som har fastställts av parlamentet. För 2023 är det maximala månadsbeloppet för alla kostnader för rekrytering av personliga assistenter €28.412 per parlamentsledamot. Ingen del av dessa medel betalas ut till ledamöterna själva.


Ledamöterna kan välja mellan olika slags assistenter:

  • Ackrediterade assistenter som är baserade i Bryssel (eller Luxemburg/Strasbourg) administreras direkt av parlamentets administration, enligt samma anställningsvillkor som för EU-personal med tidsbegränsad anställning. Ledamöterna kan rekrytera högst tre ackrediterade assistenter (fyra under särskilda omständigheter). Minst en fjärdedel av den totala budgeten måste användas för anställning av ackrediterade assistenter.
  • Ledamöterna kan även anställa ”lokala” assistenter som är baserade i deras medlemsstater. Dessa hanteras administrativt av kvalificerade betalningsombud för att säkerställa att skatte- och socialförsäkringskrav uppfylls. Högst 75 % av den totala budgeten får användas för dessa lokala assistenter.

Utöver anställning av ackrediterade och lokala assistenter får upp till en fjärdedel av den totala tillgängliga budgeten användas för att betala för tjänster från leverantörer som väljs av ledamoten, såsom beställning av en expertundersökning.


Assistenterna är skyldiga att undvika extern verksamhet som kan leda till intressekonflikter. Sedan 2009 får ledamöterna inte längre anställa nära släktingar.


Alla assistenters namn eller företagsnamn finns publicerade på parlamentets webbplats så länge deras avtal gäller. Undantag kan dock medges av skäl som gäller deras säkerhet.