Ekonomi 

Artiklar i denna kategori 

       

Ekonomi 
 

Ledamöter anser att EU-länder bör använda de mer än 700 miljarder euro som finns tillgängliga under EU:s återhämtningsplaner för att ställa om till nya sociala och ekonomiska realiteter.

       

Ekonomi 
 

Från uppvärmning till transport, energi är livsnödvändigt i vardagen men också en stor utsläppskälla. Läs om EU:s lösningar för att minska fossilbränslen.

       

Ekonomi 
 

Vid en konferens i parlamentet granskade parlamentariker hur arbetet med återhämtningsplanerna från covid-19 fortskrider och hur lärdomar kan tillämpas på Ukraina och andra kriser.

       

När batterier blir en strategisk marknad arbetar Europaparlamentet med nya regler för att ta ett samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt relaterade frågorna.