Ekonomi 

Artiklar i denna kategori 

       

Ekonomi 
 

Från uppvärmning till transport, energi är livsnödvändigt i vardagen men också en stor utsläppskälla. Läs om EU:s lösningar för att minska fossilbränslen.

       
Prioritering 

Prioritering 
Energi 

Ekonomi 
 

Ta reda på mer om Europaparlamentets arbete med frågor kopplade till energi, såsom klimatneutralitet, oberoende, försörjning, distribution, kostnader och infrastruktur.