Ekonomi 

Artiklar i denna kategori 

       

Ekonomi 
 

Ledamöter anser att EU-länder bör använda de mer än 700 miljarder euro som finns tillgängliga under EU:s återhämtningsplaner för att ställa om till nya sociala och ekonomiska realiteter.

       

Ekonomi 
 

Från uppvärmning till transport, energi är livsnödvändigt i vardagen men också en stor utsläppskälla. Läs om EU:s lösningar för att minska fossilbränslen.

       

När batterier blir en strategisk marknad arbetar Europaparlamentet med nya regler för att ta ett samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt relaterade frågorna.

       

Ekonomi 
 

För att hjälpa EU att nå sina ambitiösa utsläppsminskningsmål i kampen mot klimatförändringarna arbetar parlamentet på att snabba på grönare alternativ såsom förnybar energi.