Ekonomi 

Artiklar i denna kategori 

       

Ekonomi 
 

Från uppvärmning till transport, energi är livsnödvändigt i vardagen men också en stor utsläppskälla. Läs om EU:s lösningar för att minska fossilbränslen.

       

Ekonomi 
 

För att hjälpa EU att nå sina ambitiösa utsläppsminskningsmål i kampen mot klimatförändringarna arbetar parlamentet på att snabba på grönare alternativ såsom förnybar energi.

       

EU kan vidta många olika åtgärder för att skydda sig mot orättvisa handelsmetoder, från att driva ärendet i Världshandelsorganisationen (WTO) till ett fullskaligt handelskrig.

       

Ekonomi 
 

Ledamöter stöder uppdatering av EU:s regler om konsumentkrediter för att skydda konsumenter som står inför en digital omställning och en utmanande ekonomisk situation.