Bankunionen: Hur vi förhindrar att historien upprepar sig  

 
 

Dela den här sidan: 

Att hitta vägen ur den finansiella krisen är temat när experter och medborgare samlas för det sista ReACT-evenemanget i Madrid den 20 februari. Mycket hänger på den finansiella sektorns anpassning för Europa efter krisen. Europaparlamentet har efterlyst en omfattande reform av banklagstiftningen, genom bland annat åtgärder för begränsat risktagande, stärkt banktillsynen på EU-nivå och för att skydda insättningar när banker får problem. Kolla in vår interaktiva nyhetsgrafik för mer information.

Den gemensamma tillsynsmekanismen, kapitalkrav för banker och insättningsgaranti ingår ofta i terminologin när man pratar om bankunionen som en väg ut ur krisen. Men vad innebär det? I vår nyhetsgrafik kan du läsa mer om detta och andra åtgärder som EU vidtar för att undvika att historien upprepar sig samt om vad som orsakade krisen.