Kretsloppssamhället: använd mig igen 

 
 

Dela den här sidan: 

Varje EU-medborgare konsumerar 14 ton råmaterial och genererar fem ton avfall om året. I en värld med minskande resurser, tycks siffrorna alarmerande. Men det kan finnas en lösning. Produkter eller material som de innehåller kan återanvändas, lagas eller återvinnas, och därigenom minska avfallet. På måndag debatterar Europaparlamentet ett betänkande som uppmanar kommissionen att lägga fram ett ambitiöst förslag för att underlätta övergången till ett kretsloppssamhälle.

I kretsloppssamhället, till skillnad från ett som bygger på slit-och-släng-principen, utvidgas produkternas livscykel, tack vare:

  • bättre ekodesign som gör dem enklare att laga, återanvända eller återproducera
  • förbättrad hållbarhet
  • bättre avfallshantering
  • nya affärsmodeller som bygger på att man lånar, delar eller köper begagnat: ”konsumenter blir användare”

Läs fler nyheter från Europaparlamentet


I ett betänkande som parlamentet debatterar på måndag och röstar om på onsdag, uppmanar det till bindande mål för att öka resurseffektiviteten inom EU med 30 procent 2030, jämfört med 2014.


Det skulle kunna öka BNP med nästan en procent, och skapa 2 miljoner ytterligare hållbara jobb enligt kommissionens beräkningar.

– Att vända trenden behöver vi ett verkligt paradigmskifte och en systemisk approach som kräver både lagstiftnings- och ekonomiska förändringar, samt sociala och utbildningsmässiga, förändringar som påverkar hela samhället, förklarar föredragande Sirpa Pietikäinen (EPP, Finland).