Så stor är andelen förnybar energi i Europa och Sverige 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Hur mycket av energin som förbrukas i EU är förnybar och hur väl stämmer nivåerna överens med målsättningarna för 2020 och de mål som parlamentets ledamöter föreslår för 2030?

  • Enligt nuvarande regler ska EU:s energikonsumtion till 20 procent komma från förnybara källor, såsom solenergi, biomassa, vatten- och vindkraft.

  • För att åstadkomma detta fastslogs bindande mål som medlemsstaterna, enligt tabellen nedan, är på väg att uppnå.

  • 2014 enades EU:s regeringar om att målet för 2030 skulle vara 27 procent förnybar energi i unionen.

Den 28 november 2018 antog parlamentets utskott för energifrågor ändringar i direktiven för förnybara energi. De nya direktiven innebär ett nytt bindande mål om 32 procent för andelen grön energi till 2030 samt nya principer för framtida ekonomiskt stöd till utvecklingen av förnybara energikällor. De stärker även människors rätt att producera egen, förnybar energi.

 


Andelen energi från förnybara källor (i procent av den slutliga energianvändningen)

                                       

2015              

Målet 2020              

EU

16,7

20

Sverige

53,9

49

Finland

39,3

38

Lettland

37,6

40

Österrike

33

34

Danmark

30,8

30

Kroatien

29

20

Estland

28,6

25

Portugal

28

31

Litauen

25,8

23

Rumänien

24,8

24

Slovenien

22

25

Bulgarien

18,2

16

Italien

17,5

17

Spanien

16,2

20

Grekland

15,4

18

Frankrike

15,2

23

Tjeckien

15,1

13

Tyskland

14,6

18

Ungern

14,5

13

Slovakien

12,9

14

Polen

11,8

15

Cypern

9,4

13

Irland

9,2

16

Storbritannien

8,2

15

Nederländerna

5,8

14

Malta

5

10

Luxembourg

5

11

Källa: Eurostat

Ren energi, såsom solceller, är centralt för den energiomställning som EU vill uppnå ©AP Images/European Union-EP