Skydda bin och tackla import av falsk honung till Europa 

 
 

Dela den här sidan: 

Bin är väldigt viktiga både för vår miljö och vår ekonomi. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att bättre skydda dem och bekämpa fusk med honungsimport.

 

Bin pollinerar grödor och vilda växter. Därför hjälper de till att underhålla biologisk mångfald, och samtidigt trygga livsmedelstillgång: 84 procent av växtarter och 76 procent av Europas livsmedelsproduktion är avhängig av binas pollinering. Det ekonomiska värdet beräknas uppgå till 14,2 miljarder euro varje år.

Larm om minskade bipopulationer
Under de senaste årtionden har sjukdomar hos bin, och höga dödstal rapporterats. Möjliga anledningar kan vara intensivt jordbruk, och användning av bekämpningsmedel, dålig binäring, virus och attacker från invasiva arter, såsom varroakvalstret, den lilla kupskalbaggen, sammetsgetingen och amerikansk yngelröta, likväl som miljöförändringar och förlorade boplatser. På senaste tiden har framsteg gjorts, men problemen finns kvar i vissa medlemsländer. 

Vad kräver Europaparlamentet

Den 1 mars godkände kammaren ett initiativbetänkande av föredragande Norbert Erdõs (EPP, Ungern) som kräver fler åtgärder för att skydda och bättre stödja den europeiska biodlingsbranchen. Ledamöterna förordar

  • Ökad finansiering till nationella biodlingsprogram
  • Förbättra förutsättningarna för bibeståndet genom bl.a. förbud mot farliga bekämpningsmedel, forskning, uppfödningsprogram.
  • Åtgärder för att bättre skydda lokala och regionala bivariationer

Det finns cirka 600 000 biodlare, och 17 miljoner bikupor inom EU. De producerar cirka 250 000 ton honung varje år, vilket gör EU till världens näststörsta honungsproducent efter Kina. De stora honungsproducenterna var 2015 Rumänien, Spanien och Ungern.  EU:s kriterier för honungs sammansättning fastställs i ett särskilt ”honungsdirektiv”, som ställer höga krav på dess kvalitet.

Import av falsk honung
Honung är den tredje mest förfalskade produkten i världen. Ledamöterna vill bekämpa fusket med honung på EU:s marknad. Fusket kan exempelvis handla om import av produkter med tillsatt sockersirap, eller honung som skattats/skördats för tidigt och därefter på konstgjord väg torkats, eller försäljning av uppblandade produkter där falsk blandats med europeisk högkvalitativ honung.  Fusket pressar europeiska biodlare, leder till prisfall och underminerar konsumentskyddet. Enligt tester utförda av EU uppfyller 20 procent av de prover som tagits vid EU:s yttre gränser och hos importörer inte EU:s höga kvalitetskrav.

Ledamöterna efterlyser

  • Åtgärder för att förbättra testprocedurerna och att intensifiera importinspektionerna för att lättare upptäcka fall av förfalskningar samt högre straff för bedragare.
  • Att förbättra märkningen för att säkerställa att konsumenter vet vilket land produkten kommer ifrån.

Avslutningsvis efterfrågar betänkandet även mer åtgärder för att främja honungskonsumtionen och lyfta fram dess positiva hälsoegenskaper.