Honungsmarknaden i Europa i siffror – Nyhetsgrafik 

 
 

Dela den här sidan: 

Vilka länder producerar mest honung? Och hur stor är importen till EU? Bin och biodling spelar en viktig roll för både ekonomi och miljö. Kolla in vår grafik om EU:s honungsmarknad.

Hur ser EU:s honungsmarknad ut?  

Den europeiska honungsmarknaden i siffror

Den Europeiska Unionen är världens näststörsta honungsproducent efter Kina. Varje år producerar cirka 600 000 biodlare och 17 miljoner bikupor cirka 250 000 ton honung.


Men produktionen täcker inte efterfrågan. Ungefär 200 000 ton honung importerades till EU 2016, främst från Kina (som utgör 40 procent av EU:s import).


I förhållande till sina konkurrenter i världen möter EU:s biodlare relativt höga produktionskostnader, och den begränsade EU-exporten är dyrare än importerna till EU. Ett kilo honung som importerades till EU under år 2016 kostade i genomsnitt 2,23 euro medan ett kilo som exporterades till länder utanför EU kostade 5,69 euro.


Bins hälsa, en nyckelutmaning för sektorn

Även om EU:s biodlingssektor är liten, så spelar den en viktig roll för jordbruk, livsmedelssäkerhet och biologisk mångfald eftersom bina pollinerar odlade grödor och vilda växter.


Utbrott av djursjukdomar, intensivt jordbruk, exponering för kemikalier samt förlorade boplatser och försämrade klimatvillkor är alla faktorer som kan hota bikupornas produktionskapacitet.


Skydda bin och honungsproducenter

Europaparlamentet uppmanar EU-kommissionen och medlemsländerna att presentera nya åtgärder för att skydda bina och hjälpa biodlare. Ledamöterna kräver särskilt:

  • Bättre skydd av bivariationer,
  • Ökat finansiellt stöd till biodlare,
  • Förbud mot farliga bekämpningsmedel och åtgärder mot import av förfalskad honung.

Ledamöterna godkände betänkandet av Norbert Erdős (EPP, Ungern) i kammaren i mars 2018.  Läs mer i vårt pressmeddelande om parlamentets krav på en strategi för att skydda bina.


Läs mer om EU:s djurskyddsregler.