Åtgärder mot dumpning: “Ett modernt sätt att tackla orättvis handel”  

 
 

Dela den här sidan: 

Enligt nya regler som ledamöter antog den 30 maj, ska EU kunna införa högre tariffer på orimligt billiga importer från icke-EU-länder. Svenske ledamoten Christofer Fjellner gav sin syn.

Den svenske EPP-ledamoten ansvarar för att driva lagstiftningen, som kommer att hjälpa EU att tackla prisdumpade och subventionerade importer mer effektivt, genom parlamentet. Den nya lagen ska hjälpa till att förkorta utredningar av antidumpningsärenden, samtidigt som en stödtjänst för små och medelstora företag inrättas. Vi bad Fjellner berätta mer om den nya lagstiftningen.

Det finns en global trend mot ökad handelsprotektionism just nu. Vilken skillnad kommer de nya reglerna att göra?

– Ett av mina personliga mål var att vi, samtidigt som vi uppdaterar våra handelsförsvarsinstrument, inte gör dem protektionistiska. Och jag tycker att vi har lyckats med det. Vi har ett nytt, modernare sätt att tackla oschyssta handelsmetoder, utan att bli protektionistiska.

I förhandlingarna med rådet lyckades parlamentet säkra en stödtjänst för små och medelstora företag. Varför behövs den och vad kommer den att göra?

– Den kommer att hjälpa små och medelstora företag att framföra klagomål mot oschyssta handelsmetoder. Idag ser vi att stora företag, framförallt multinationella företag, använder antidumpningsregler för att försöka hindra konkurrens från dumpade eller subventionerade varor. Oavsett hur man ser på instrumenten tycker vi i parlamentet att det är viktigt att alla har samma tillgång till dem. Därför var det viktigt att erbjuda hjälp till små och medelstora företag för att de ska förstå och kunna använda de komplicerade instrumenten.

Blir det svårare för EU att hitta rätt balans mellan att uppmuntra frihandel och samtidigt skydda sina företag?

– Kampen mellan frihandel och protektionism har pågått i århundraden i Europa och globalt. Just nu tycks global protektionism ligga i täten, men jag tycker att vi kan vara stolta i Europa för att vi inte tagit den vägen. Vi har lyckats ställa oss fast bakom regelbaserad handel och ett öppet handelssystem. Det blir svårare när andra, som USA nu inte spelar enligt reglerna. Jag tycker att vi har gjort ett bra jobb än så länge, men kampen fortsätter, antagligen för ytterligare ett par hundra år.