Dela den här sidan: 

Ta reda på nyckelstatistik om EU:s handel med resten av världen i vår nyhetsgrafik: exporter, importer, antalet arbetstillfällen kopplade till handeln m.m.

Varuexporter och varuimporter  

EU har alltid verkat för handel: inte bara genom att undanröja hinder för handeln mellan EU-länderna, utan också genom att uppmuntra handeln med länder utanför EU. År 2016 utgjorde EU:s export 15,6 procent av den globala exporten, och EU:s import är 14,8 procent, vilket gör det till en av världens största handelsaktörer vid sidan om USA och Kina.

Handelsavtal

EU har för närvarande 116 handelsavtal på plats, eller som just nu håller på att uppdateras eller förhandlas om.

Handelsavtal handlar inte bara om möjligheten att sänka tullar, utan också om att få partners att erkänna EU:s kvalitets- och säkerhetsstandarder, samt att respektera vissa produkters ursprungsmärkning, såsom champagne eller Roquefort-ost. Det är viktigt då många europeiska livsmedel åtnjuter ett världsomspännande gott renommé.

Handelsavtal  

EU använder även handelsavtal för att fastställa miljö- och arbetsmiljöstandarder, bland annat för att undvika import av produkter som tillverkats med hjälp av barnarbete.

EU:s senaste handelsavtal ingicks med Japan, men många andra håller på att förhandlas.

EU:s importer och exporter

Global handel: Import och export  

Europeiska företag drar inte bara nytta av de skalfördelar som det innebär att ingå i världens största gemensamma marknad, men också från handelsavtal som möjliggör för företagen att exportera sina tjänster och varor. Samtidigt måste utländska företag som vill exportera till EU uppfylla samma höga villkor som lokala företag, så att det inte finns risk för orättvis konkurrens genom att icke-EU-företag kan fuska.

När det gäller export av varor, är EU:s största partners USA (20 procent), Kina (10,5 procent) och Schweiz (8 procent). EU importerar mest från Kina (20,2 procent) följt av USA (13,8 procent) och Ryssland (7,8 procent).

Vart exporterar EU-länderna?  

Handel med länder utanför EU har skapat miljontals arbetstillfällen i Europa. 2015 beräknade EU-kommissionen att ungefär 26 miljoner jobb är kopplade till handeln med andra icke-länder. Att ingå i en gemensam marknad har även ökat handeln mellan EU-länderna.

Förutom det har importen av varor och tjänster från länder utanför EU tvingat europeiska företag att bli mer konkurrenskraftiga, samtidigt som konsumenterna får mer valmöjligheter och lägre priser.

Antalet jobb kopplade till EU-exporter