Hur EU stödjer rymdprogrammen 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur EU finansierar rymdindustrin och hur rymdteknologin används i vår nyhetsgrafik.

Vad innebär EU:s rymdprogram?  

Den 10 november godkände parlamentet, rådet och kommissionen planerna för att inrätta EU:s rymdprogram för 2021–27 och Europeiska unionens rymdprogrambyrå

Parlamentet godkände det föreslagna rymdprogrammet på 14,8 miljarder euro vid sin plenarsession i april. Programmet sammanför all rymdrelaterad verksamhet och omfattar Galileo, Copernicus och rymdägesbildinitiativet SSA.

Ambitiös budget en förutsättning

– En ambitiös budget är en förutsättning för att EU:s rymdprogram ska lyckas, sade den italienska ledamoten Massimiliano Salini (EPP, Italien)

Salini påpekade att navigationssystemet och jordobservationen förbättrar transporttjänsternas kapacitet, vilket ger mängder av fördelar på global och europeisk nivå. Till exempel levererar Galileo operativa tjänster dygnet runt till nästan 1,3 miljarder användare.

– En mer effektiv trafikledning kommer att minska utsläpp och tackla klimatförändringarna, en ökad användning av drönare kommer att förbättra posthantering och bättre luftfartsövervakning kommer att ge färre inställda flyg och minska buller, förklarade han vidare.

Uppskjutning av satelliten Sentinel-2B i Franska Guyana 7 mars 2017, inom Copernicus miljöövervakningsprogram. ©ESA–Stephane Corvaja, 2017  

Rymdteknologi avgörande

Rymdteknologi är oumbärlig för ett antal viktiga tjänster som européer använder, och den kan spela en avgörande roll i att anta nya utmaningar såsom klimatförändringar, gränskontroll och säkerhet för unionens medborgare. Men ingen av medlemsländerna har kapacitet på egen hand att nå ända till stjärnorna.

– Rymdsektorn är också grundläggande för främjandet av EU:s strategiska oberoende och för att främja den europeiska industrins konkurrenskraft  Detta blir av stor betydelse i ett sammanhang där traditionella rymdmakter fortfarande är mycket aktiva och samtidigt tillkommer nya aktörer som i allt högre grad utmanar den europeiska rymdsektorns konkurrenskraft, sade Salini. 

Artikeln publicerades ursprungligen 2018 och uppdaterades senast i april 2021.