Självkörande bilar i EU: från science fiction till verklighet 

 
 

Dela den här sidan: 

Förarlösa fordon kommer att finnas på EU-marknaden från 2020. Vilka är fördelarna? Vad gör EU för att möta utmaningarna i och med den automatiserade transportsektorn? Läs mer i vår grafik.

Tack vare den senaste utvecklingen med digital teknik, såsom robotar, artificiell intelligens och högpresterande robotar, är självkörande fordon som vi en gång bara fantiserade om i filmer och böcker på väg att bli verklighet.

Hur kan självkörande bilar vara en hjälp för medborgarna?

Den mänskliga faktorn står för omkring 95 procent av samtliga fordonsolyckor på EU:s vägar och i vilka flera tusen människor dör årligen. Förarlösa bilar och lastbilar skulle kunna minska dessa siffror drastiskt och förbättra vägsäkerheten. Digital teknologi kan också reducera antalet trafikstockningar och utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, liksom öka rörligheten, till exempel genom att öppna upp vägtransporter för äldre och personer med rörelse- eller funktionshinder.

Vidare förväntas marknaden för självkörande bilar att öka exponentiellt, skapa nya jobb och att generera vinster på 620 miljarder euro till 2025 för den automatiserade fordonsindutrin inom EU och 180 miljarder euro åt elektroniksektorn.

Fördelar med självkörande bilar i EU  

Vilka är utmaningarna för automatiserad körning i EU?

 • Säkrare vägar: eftersom förarlösa fordon behöver dela vägar med icke-automatiserade fordon, fotgängare och cyklar, är lämpliga säkerhetskrav och harmoniseringen av trafikregler på EU-nivå grundläggande.
 • Ansvarsfrågor: eftersom självkörande fordon förskjuter arbetsuppgifterna från människor till automatiserad teknik så behöver befintliga ansvarsbestämmelser i EU utvecklas och förtydliga vem som är ansvarig vid eventuella olycksfall: föraren eller tillverkaren?
 • Elektronisk databehandling: EU:s datskyddsregler appliceras också på den automatiserade sektorn men änsålänge har inga särskilda åtgärder tagits för att garantera it-säkerhet och för att skydda självkörande fordon emot cyberattacker.
 • Etiska frågor: självkörande fordon behöver kunna respektera mänsklig värdighet och friheten att välja. EU:s riktlinjer för artificiell intelligens är under bearbetning, men särskilda standarder kan komma att bli nödvändiga.
 • Infrastruktur: betydande investeringar i forskning och innovation är oumbärliga för utvecklingen av teknologier och för att kunna förverkliga användandet av nödvändig infrastruktur.

Vad gör EU?

Allt eftersom tekniken snabbt utvecklas arbetar EU för att säkerställa gemensamma regler.

Efter meddelandet  “Vägen mot automatiserad rörlighet – en EU-strategi för framtidens rörlighet” från Europeiska kommissionen har den nederländske EPP-ledamoten Wim van de Camp skrivit ett eget förslag till betänkande som kammaren röstade om den 15 januari 2018. Betänkandet stryker under att:

 • EU:s politik och lagar gällande automatiserad och sammankopplade transporttyper borde innefatta samtliga transportmedel, inklusive närsjöfart, fartyg på inre vattenvägar, godstransportdrönare och snabbspårvägssystem.
 • Standardiseringsansträngningar behöver göras på internationell nivå för att bättre koordinera och fastställa säkerhet och interoperabilitet för fordon över gränserna. Färdskrivare borde vara obligatoriska i automatiserade fordon för att förbättra utredningar efter olyckor och för att möta ansvarsfrågan.
 • Lämpliga regler som täcker in dataskydd och etik i den automatiserade transportsektorn borde utvecklas snabbt, även för att förbättra tilliten hos Europas medborgare till bruket av förarlösa fordon.
 • Särskilt fokus borde läggas på utvecklandet av självkörande fordon med tillgänglighet för personer med begränsad rörlighet eller funktionsvariationer.

Grader av automatisering och tidslinje

Automatiserade bilar är utrustade med sensorer, inbyggda kameror, bildatorer, GPS med hög precision, satellitmottagare, kortdistansradar och utför hela eller delar av körningen.

Grader av automatisering  

Fordon som assisterar föraren (nivå 1 och 2 av automatiseringsgrad) finns redan på den europeiska marknaden. Självkörande fordon (nivå 3 och 4) testas för närvarande och förväntas finnas på marknaden mellan 2020 och 2030 medan fullständigt automatiserade fordon (nivå 5) bör finnas från och med år 2030. Alla nya fordon förväntas vara uppkopplade från 2022.

Automatiserade och uppkopplade fordon 
 • Automatiserade fordon använder digital teknik för att assistera föraren så att några eller samtliga körfunktioner kan överlåtas till ett datasystem. 
 • Självkörande eller förarlösa fordon är automatiserade fordon på nivå 3,4 eller 5. 
 • Uppkopplade/anslutna fordon är utrustade med enheter som kommunicerar med andra fordon eller infrastrukturen via internet. 
 • Automatiserad och uppkopplad teknik är kompletterande och alla automatiserade fordon kommer troligtvis att vara uppkopplade inom en nära framtid.