Nya regler ska skydda konsumenter mot vilseledande och oschyssta metoder 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Allt medan gränserna inom EU blir mindre och mindre viktiga när du shoppar, är det viktigt att kunna lita på att samma höga skyddsnivå gäller överallt inom EU.

Det ska bli säkrare att shoppa @AP images/European Union-EP  

Den 17 april godkände ledamöterna nya regler som ska förbättra öppenheten kring jämförelser på marknadsplatser på nätet och för att ta itu med förekomsten av att exakt samma vara har olika kvalitet beroende på var den säljs någonstans.

Ledamöterna vill stärka konsumentskyddet genom att införa möjligheter till grupptalan och avskräckande straff för företag som inte följer reglerna. Dessutom omfattar reglerna nya områden där det för närvarande inte finns några EU-lagar, särskilt när det gäller handel på nätet och skillnader i kvalitetsnivå i olika länder för samma produkt.

Starkare skydd när du handlar på nätet

När du köper något på en marknadsplats på nätet ska konsumenter tydligt informeras om vem som säljer produkten eller tjänsten, och om säljaren har affärsverksamhet eller om det handlar om en annan privatperson. Det måste vara tydligt från början vem som har ansvaret och vilka lagar som gäller.

Det nya reformpaketet, ”En ny giv för konsumenterna”, ska också öka öppenheten när det gäller internetsökresultat. Användarna ska tydligt informeras om produkter och tjänster hamnar högt bland sökträffarna på grund av betald marknadsföring.

Konsumenträttigheter gällande ”gratis” digitala tjänster, alltså avtal för vilka inga pengar har betalts, men som möjliggör för handlaren att använda konsumentens personuppgifter, utvidgas också. På samma sätt som konsumenter kan häva avtal på nätet för betalda digitala tjänster inom 14 dagar ska de också kunna häva avtal som bygger på användning av personuppgifter. Detta är ofta aktuellt när det gäller molntjänster, sociala medier och e-postkonton.

Läs mer om vad Europaparlamentet gjort för att undanröja hinder för näthandel och för att förbättra ditt liv på nätet.

Införa grupptalan i alla EU-länderna

Om ett stort antal konsumenter råkat illa ut på grund av samma handlare kommer det i alla medlemsländer vara möjligt att bli representerade av icke-vinstdrivande organisationer för att för driva ärendet, för att få exempelvis kompensation, ersättning eller reparation, å gruppens vägnar. Det kommer också att bli möjligt att organisera en grupptalan för konsumenter från flera olika EU-länder (gränsöverskridande).

Därutöver kommer rätten att kräva ekonomisk kompensation och upphävande av avtal då kunden utsatts för oschyssta säljmetoder att harmoniseras inom EU.

Fler avskräckande straff

EU:s konsumentmyndigheter saknar ofta verktygen för att bötesbelägga skadliga metoder som drabbar många konsumenter över hela EU.Bötesnivåerna varierar och är ofta alltför låga för att ha en avskräckande effekt.

De uppdaterade EU-reglerna skulle nationella konsumentmyndigheter makten att inför effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, på ett samordnat sätt.

Att tackla produkter med olika kvalitet

En av de oschyssta försäljningsmetoderna är att marknadsföra produkter med helt olika sammansättning med samma varumärke och samma paketering, utan att informera kunden om skillnaderna. Det vilseleder konsumenter att tro att de köper samma produkt när i själva verket inte gör det. Studier har visat på att sådana metoder förekommer inom livsmedelsindustrin. Ledamöterna vill att metoden att variera kvaliteten för samma vara förs upp på den svarta listan över otillbörliga affärsmetoder.

Läs mer om EU tacklar förekomsten av produkter med varierad kvalitet.Nästa steg

Så snart reglerna godkänts av rådet kommer EU-länderna att ha två år på sig att införa reglerna i den nationella lagstiftningen.