EU planerar att investera 9,2 miljarder euro i viktig digital teknik 

 
 

Dela den här sidan: 

Höghastighetsdatorer, artificell intelligens, cybersäkerhet och digital kompetens: kammaren röstade för att backa upp EU:s digitala projekt inom dessa områden för 2021-2027.

©AP Images/European Union-EP  

Programmet för ett digitalt Europa är ett nytt euro-program på 9,2 miljarder och som är ämnat att se till så att alla européer har den kompetens och infrastruktur som krävs för att möta en bredd av digitala utmaningar som kan finnas i deras privatliv och på arbetet.

Som en del i strategin att vidareutveckla den tekniska potentialen hos den digitala inre marknaden skulle programmet för ett digitalt Europa kunna bidra med 4 miljoner jobb och 415 miljarder euro till EU:s ekonomi årligen, samtidigt som det förbättrar unionens konkurrenskraft internationellt.

– Europas tekniksektor har allt för länge släpat efter tredjeländer som USA och Kina. Vi behöver en konsekvent EU-omfattande hållning och ambitiösa investeringar för att säkra en lösning på den kroniska felmatchningen av en ökande efterfrågan på den senaste tekniken och den aktuella tillgängligheten i Europa, säger föredragande Angelika Mlinar (ALDE, Österrike).

En del av budgeten ska till exempel fördelas till små och medelstora företag och offentlig förvaltning för att de ska kunna använda tekniken bättre och oftare, medan andra delar kommer att gälla för strategiskt viktiga områden som superdatorer, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

– Vi kan räkna med europeisk excellens när det gäller forskning och innovation, men våra företag - särskilt mindre företag - har fortfarande svårt att få del av nya lösningar. Programmet har designats för att specifikt möta den låga användningen av existerande testteknik. Vi är på väg att presentera en av de mest lovande och nödvändiga resurserna för Europas framtid, sammanfattar Mlinar.