Kammaren gav Christine Lagarde sitt stöd till att bli ny ECB-chef  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Christine Lagarde som kandiderar till ordförandeposten i Europeiska centralbanken kommer till parlamentet den 4 september för att svara på frågor från ledamöter inför kammarens omröstning.

Christine Lagarde kommer att frågas ut av ledamöterna.  

Inför omröstningen svarade Lagarde på skriftliga frågor från ledamöterna och presenterade sina idéer i en offentlig utfrågning organiserad av utskottet för ekonomiska och monetära frågor den 4 september.

När hon talade i kammaren inför omröstningen underströk ekonomiutskottets ordförande Irene Tinagli (S&D, Italien) den viktiga roll som Europeiska centralbanken spelar.

- ECB och deras ordförandes åtagande att försvara den gemensamma valutan med konkreta åtgärder har givit ett grundläggande bidrag till att skydda euron och förbättra alla europeiska medborgares livsvillkor, sade hon. Tinagli sade också att de svar som Lagarde givit på ledamöterna frågor visade hennes ”medvetenhet om uppgifterna och utmaningarna som ligger framför henne, och hennes förmåga att genomföra uppdraget”.

Nominerades i juli

Lagarde nominerades i juli 2019 av EU-ledarna för att ersätta den avgående ECB-chefen Mario Draghi den 1 november 2019. Hon har varit verkställande chef för Internationella valutafonden sedan 2011. Dessförinnan innehade hon flera ministerposter i den franska regeringen, inklusive finansministerposten från 2007 till 2011.

Centralbankscheferna tillsätts för icke-förnybara 8 år långa mandatperioder av EU:s stats-och regeringschefer, men Europaparlamentet måste höras innan de tillsätts. Parlamentets yttrande är inte bindande för Europeiska rådet, men eftersom parlamentet är EU:s demokratiskt direktvalda institution, för det med sig en viss tyngd för kandidatens legitimitet.

Om Europeiska rådet bekräftar Lagardes nominering kommer hon att bli den första kvinnan som blir chef för Europeiska centralbanken. Ledamöter har krävt fler kvinnor på höga poster inom ekonomiska och monetära områden.

Europaparlamentet och ECB

En nyckelprincip för Europeiska centralbankens verksamhet är dess politiska oberoende, som innebär att den ska sträva efter att bibehålla prisstabilitet utan att utsättas för politiska påtryckningar.

Samtidigt är det demokratiska ansvarsutkrävandet viktigt. Därför deltar centralbankschefen i kvartalsvisa utfrågningar i parlamentets ekonomiska utskott, den så kallade ”monetära dialogen” för att förklara bankens monetära politik och dess beslut inför de folkvalda.

ECB-chefen presenterar också bankens årliga rapport vid en plenarsession och svarar på skriftliga frågor som ställs av parlamentarikerna.