Bolagsbeskattning: Ledamöter kräver svar om storföretags skatteflykt 

 
 

Dela den här sidan: 

Européerna förväntar sig EU-åtgärder för att garantera att multinationella företag beskattas rättvist inom EU sade ledamöterna i en plenardebatt den 16 december.

Ledamöter kräver svar om storföretags skatteflykt  

Diskussionen handlade om de internationella ansträngningarna som leds av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) i syfte att modernisera bolagsbeskattning i linje med de utmaningar som globaliseringen och den digitala revolutionen medför. Ledamöterna godkände en resolution på onsdagen den 18 december, där de sade att EU ska delta i internationella insatser, men vara redo att agera på EU-nivå om de globala ansträngningarna misslyckas.

Moderniserad bolagsskatt

Det är inte längre nödvändigt att bygga fabriker, anställa arbetare eller ens att transportera varor över gränserna för att tjäna pengar. Storföretagen är alltmer beroende av digitala affärsmodeller. Men nuvarande bolagsskatteregler gör att företag bara är skattskyldiga i ett visst land om de har en fysisk närvaro där.

Dessutom har ofta storföretag dotterbolag på flera olika ställen, och kan styra intäkterna till de platser där bolagsskatten är som lägst. Detta i sin tur skapar incitament för länder att erbjuda förmånligare skattevillkor, vilket i praktiken innebär att andra länder förlorar skatteintäkter.

Förhandlingarna i OECD, som inbegriper 135 länder, syftar till att tackla utmaningen att beskatta företag som saknar fysisk närvaro, och att sätta minimiskattenivåer för att förhindra skadlig skattekonkurrens.

Skatterättvisa

Under debatten sade många ledamöter att det handlar om rättvisa, att säkerställa att multinationella och digitala företag bidrar.

– Medan medborgare, konsumenter och småföretag betalar sin andel med effektiva skattenivåer på 40 procent eller mer, så gör många stora multinationella företag inte det, sade ordföranden i ekonomiutskottet Irene Tinagli (S&D, Italien).

Hon påpekade att forskning visar att 40 procent av storföretagens vinster flyttas till skatteparadis.

– Det nuvarande internationella beskattningsordningen ökar ojämlikheten och lägger den största skattemässiga bördan på mindre mobila skattebetalare – arbetare och konsumenter. Det är helt enkelt inte rättvist, sade hon.

Luis Garicano (Renew Europe, Spanien) angav uppgifter om att Apple betalade en bolagsskatt på 4 miljoner euro i Spanien på en årlig intäkt på 320 miljoner euro, medan Netflix bara betalade 3 140 euro.

– Hur ska vi finansiera våra välfärdsstater om de som tjänar mer, inte bidrar för att hålla våra välfärdsstater igång?, frågade han, och lade till:

– Vi möter utmaningarna med regler från 1800-talet.


Lösningar på internationell nivå

– När vi talar om den digitala ekonomin, tittar vi på internationella utmaningar. Vi måste därför jobba med dessa utmaningar internationellt, underströk Markus Ferber (EPP, Tyskland). Han påpekade också att EU bör hålla rent framför sin egen dörr.

– Vi måste lösa våra egna problem inom EU, vi måste få bort våra egna skatteparadis, sade han.

Paolo Gentiloni ansvarar för ekonomifrågor i kommissionen. Han sade att EU strävar efter att nå ett internationellt avtal i frågan, men lovade ledamöterna att kommissionen är redo att agera oavsett.

– Om inget, eller bara ett begränsat avtal nåtts internationellt till år 2020, är kristallklart att de starka skäl som finns att agera på EU-nivå kvarstår, och då kommer kommissionen att agera, sade han.