Utländska övertaganden på grund av covid-19-krisen: ledamöter strävar efter rättvisa villkor 

 
 

Dela den här sidan: 

Coronakrisen gör EU-företag sårbara för subventionerade utländska konkurrenter. Rättvisa konkurrensregler bör gälla för alla, krävde ledamöterna.

Företag över hela Europa har drabbats hårt av produktionsstopp och riskerar att tas över av utländska intressen. ©Sveta/Adobe Stock  

I en debatt i kammaren 17 juni uttryckte parlamentsledamöterna oro för att utländska företag som får subventioner från sina regeringar kan försöka få konkurrensfördelar gentemot europeiska företag – eller till och med köpa ut dem genom att utnyttja de ekonomiska svårigheterna i spåren av covid-19-pandemin.

EU-kommissionen meddelade tidigare samma dag att ett offentligt samråd inleds för att hantera de snedvridande effekterna på den inre marknaden som orsakats av utländska subventioner. De flesta parlamentsledamöter som talade i kammaren stödde initiativet och betonade behovet av rättvis konkurrens.

Kommissionens samråd tar upp allmänna marknadsförvrängningar orsakade av utländska subventioner, men fokuserar också konkret på utländska subventioner som underlättar förvärv av EU-företag eller ger en orättvis fördel i anbudsgivningen för offentlig upphandling.


Företag ska skyddas

– Kina är inte det enda landet på en shoppingtur för företag som försvagats av pandemins påverkan, men det är elefanten i rummet i den här debatten. Om vi ​​ska upprätthålla det offentliga stödet för vår handelspolitik måste vi utrusta den med verktygen som krävs för rättvis konkurrens, sa Christophe Hansen (EPP, Luxemburg).

– De ekonomiska effekterna av coronaviruset kan inte användas för att dra nytta av företagens svagheter, sa Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna)och tillade:

– Vi kan inte bara se på när företag får orättvisa subventioner och använder dem för att köpa våra företag.

– Föreställ dig en fotbollsmatch där den utländska sidan följer regler som är mycket lättare än hemmasidan. Vad är poängen med att ens titta på matchen, för du vet i förväg vem som kommer att vinna, sa Stéphanie Yon-Courtin (Förnya Europa, Frankrike).

I ett betänkande om EU:s konkurrenspolitiksom utarbetats av Yon-Courtin, och som antogs i plenum 18 juni, underströk parlamentsledamöterna behovet av att skydda kritiska EU-företag och tillgångar från fientliga övertaganden.


Nya regler

Vissa parlamentsledamöter uppmanade att stärka reglerna för kontroller av utländska direktinvesteringar i EU. EU antog ett juridiskt ramverk för detta under 2019. Målet är att se till att investeringar inte utgör ett hot mot kritisk infrastruktur eller ger tillgång till känslig information eller nyckelteknologi. Reglerna träder i kraft i oktober 2020.

Margrethe Vestager, kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, betonade bristen på insyn i utländska subventioner.

– Just nu gör europeiska regeringar sitt bästa för att hjälpa företag att hantera den skada som coronaviruset har lett till, men de gör det på ett kontrollerat sätt, de gör det på ett öppet sätt… Anledningen till att vi måste hantera utländska subventioner är att vi inte har någon kontroll, det finns ingen öppenhet och det är därför vi måste stå upp mot det.