Nya EU-bestämmelser ska främja crowdfunding  

 
 

Dela den här sidan: 

Nya EU-regler för gräsrotsfinansieringsplattformar, så kallad crowdfunding, skapar nya möjligheter för start-ups och investerare.

För många start-ups och innovatörer har crowdfunding blivit ett viktigt sätt att få investeringar ©AdobeStock/Arpad Nagy-Bagoly  

Europaparlamentet godkände den 5 oktober nya lagar som kommer att möjliggöra för crowdfundingplattformar att enklare tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. Detta kommer att vidga utrymmet för potentiella investeringar i startups, innovatörer och små företag men även för att ge investerare ett större utbud av projekt och ett bättre skydd.

Crowdfunding plattformar som är aktiva i fler än ett EU-land behöver bara förhålla sig till ett gemensamt regelverk istället för att anpassa sig till olika regler i varje land. Det medföljande direktivet syftar till att bredda tillgången finansiering för små företag. Reglerna kommer att gälla för de som erbjuder europeiska crowfundingtjänster som samlar in upp till 5 miljoner euro per år.

Varför är crowdfundinglagstiftning inom EU nödvändigt?

Existerande nationella crowdfundingregler är inte enhetliga vilket innebär en rättslig osäkerhet och avskräcker investeringar i projekt i ett annat land och hindrar de som erbjuder crowdfundingtjänsterna från att kunna göra det över gränserna.

Det har begränsat möjligheterna för företag som hade kunnat gynnas av investeringar från ett stort antal människor – särskilt när de verkar i mindre marknader.

Vad är crowdfunding för något? 
  • Startups och innovativa företag har ofta haft svårt att få tillgång till ekonomiska medel genom de traditionella sätten som banklån. 
  • Crowdfundingtjänster möjliggör för dem att knyta kontakter och samla in pengar från flera små investerare vanligtvis via digitala plattformar. 

Hur kommer den nya lagstiftningen att skydda investerare?

En av de stora riskerna med crowdfunding är att investerarnas beslut ofta inte är baserad på data utan känslor. Bland de vanligaste problemen som investerare inte förutser är att små företag går i konkurs och att leveranser av gods försenas.


Nästa steg

De nya reglerna för dem som erbjuder crowdfundingtjänster kommer att vara giltiga efter ett år från att de publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Vad tycker ledamöterna om nya crowdfundingregler? Följ dem i sociala medier.