Horisont Europa: Så investerar EU i forskning (grafik)  

 
 

Dela den här sidan: 

EU:s forskningsprogram kommer att fortsätta främja forskningsgenombrott för att stimulera återhämtningen efter covid-19 och underlätta EU:s gröna och digitala omställning.

Vad omfattar egentligen Horisont Europa?  

Horisont Europa är EU:s program för att finansiera forskning och innovation med en budget på över 95 miljarder euro för åren 2021-2027. I förhandlingarna om EU:s långtidsbudget säkrade ledamöterna ytterligare 4 miljarder för programmet. Ta reda på vad budgeten inbegriper i vår grafik.

Huvudsyftena med programmet är att stärka vetenskap och teknik, att främja industriell konkurrenskraft och att genomföra hållbara utvecklingsmål inom EU.

Behövs för att driva återhämtningen

Coronapandemin har tydligt visat att forskning och innovation behövs för att driva den ekonomiska återhämtningen. Hundratals miljoner har mobiliserats för forskningsprojekt om coronaviruset under EU:s föregående forskningsprogram Horisont 2020. Det nya programmet kommer att fortsätta att stödja medicinsk forskning och hjälpa EU:s sjukvårdssystem att rusta sig för framtida kriser.

Det nya forskningsprogrammet kommer att finansiera den digitala och gröna omställningen, särskilt när det gäller att hjälpa industrin att minska koldioxidutsläppen, minska beroendet av fossila bränslen och säkerställa att återhämtningen från coronapandemin prioriterar klimatet. Det inbegriper också särskilt avsatta medel för att hjälpa den kreativa och kulturella industrin som har drabbats hårt av pandemin. Forskningsprogrammet kommer att fokusera på fem prioriteringsområden:

Hur stor är budgeten för Horisont Europa?  

Budgeten för Horisont Europa är fördelad på fyra pelare. Den första fokuserar på att stödja och stärka Europas forsknings- och innovationsförmåga. Den andra pelaren ska säkerställa finansiering för forskning som tacklar globala utmaningar kopplade till de fem prioriteringsområdena. Den tredje pelaren ska främja forskningsdrivet entreprenörsskap medan den fjärde pelaren finansierar forskningsnätverk och samarbete.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och Europeiska innovationsrådet (EIC) finansieras båda genom Horisont Europa. EIT hjälper till att överbrygga klyftan mellan forskning och marknaden, för att därigenom göra Europa mer innovativt. Innovationsrådet ska främja genombrottsteknik och omvälvande innovationer genom att skapa nya marknader och internationella förutsättningar.

Parlamentet godkände budgeten och programmet för Horisont Europa under plenarsessionen i april 2021.