Konsumentkrediter: varför EU-reglerna uppdateras 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

EU:s regler för konsumentkrediter  

Ledamöterna har antagit nya regler för att skydda konsumenter från kreditkortsskulder och checkräkningskrediter.

Efter överenskommelsen med rådet i december 2022, godkände Europaparlamentet i september 2023 nya regler för konsumentkrediter.
Konsumentkrediter är lån för köp av konsumentvaror och tjänster. De används ofta för att betala för bilar, resor samt för hushållsartiklar och annan elektronik.

Existerande EU-regler

De befintliga EU-reglerna – konsumentkreditdirektivet – syftar till att skydda européer samtidigt som EU:s konsumentlånemarknad främjas. Reglerna omfattar konsumentkrediter på mellan 200 och 75 000 euro och kräver att kreditgivare tillhandahåller information så att låntagare kan jämföra erbjudanden och fatta välgrundade beslut. Konsumenter har 14 dagar på sig att frånträda ett kreditavtal och de kan betala tillbaka lånet i förtid och därmed sänka kostnaden.

Reglerna antogs 2008 och behöver uppdateras för att möta den förändrade digitala miljön.

Varför ändringar är nödvändiga

Den svåra ekonomiska situationen gör att fler människor ansöker om lån, och digitaliseringen har fört ut nya aktörer och produkter, så som icke-banker och crowdfunding-låneappar till marknaderna.

Det innebär bland annat att det är lättare och mer utbrett att ta mindre lån på nätet – men dessa kan visa sig vara dyra eller olämpliga. Det skapar också nya tillvägagångssätt för att lämna ut information digitalt. Konsumenter som använder AI-system och icke-traditionell datas kreditvärdighet bör därför utvärderas.

De nuvarande reglerna skyddar inte konsumenter som är sårbara för överskuldsättning tillräckligt bra. Dessutom är reglerna inte harmoniserade mellan EU-länderna.

Nya konsumentkreditregler

De nya reglerna framhåller att kreditgivare måste säkerställa standardinformation till konsumenter på ett mer öppet sätt och tillåta dem att enkelt se all viktig information på vilken enhet som helst, inklusive en mobiltelefon.

Utskottets ledamöter betonade att kreditreklam inte får uppmuntra överskuldsatta konsumenter att söka kredit och att reklamen bör innehålla ett framträdande budskap om att det kostar att låna pengar.

För att hjälpa till att avgöra om en kredit passar en persons behov och medel innan den beviljas, vill ledamöterna att information som aktuella skyldigheter eller levnadskostnader ska krävas. Däremot bör inte sådant som sociala medier och hälsodata beaktas.

De nya reglerna innebär 
  • Grundlig bedömning av konsumentens kreditvärdighet 
  • Tak på avgifter 
  • 14 dagars ovillkorlig ångerrätt 
  • Rätt till tidig återbetalning 
  • Kreditreklam måste tydligt notera att att det kostar att låna pengar 

De nya reglerna omfatta kreditavtal upp till 100 000 euro, där varje land bestämmer den övre gränsen baserat på nationella omständigheter. De vill att checkräkningskrediter och kreditöverskridanden, som blir allt vanligare, ska regleras, men betonar att det borde vara upp till länderna att avgöra när konsumentkreditreglerna ska tillämpas. Det kan exempelvis röra sig om smålån upp till 200 euro, räntefria lån, lån som ska återbetalas inom tre månader och med mindre avgifter.

Rådet behöver godkänna de nya reglerna inna det kan träda i kraft.