EU-frågor 

Artiklar i denna kategori 

       

EU-frågor 
 

Europaparlamentet har 705 ledamöter. Läs vidare för att se i vilka av de sju politiska grupper som dina representanter sitter.

       

EU-frågor 
 

Parlamentets ledamöter valde Europaparlamentets talman, vice talmän och kvestorer i januari 2022. Ta reda på vilka som fick de viktiga uppdragen i vår nyhetsgrafik.