EU-frågor 

Artiklar i denna kategori 

       

EU-frågor 
 

EU-fördragen ger Europeiska unionen vissa befogenheter. Vilka befogenheter har EU och hur fungerar de i relation till medlemsländerna?