Ansvarsfrihet för budgeten: Parlamentets kontrollverktyg, så funkar det  

 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet ska besluta om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet för EU:s budget 2014 ©BELGAIMAGE-EASYFOTOSTOCK-Zoonar-P.Gudella  

Den 27 april debatterar och den 28 april röstar ledamöterna om att bevilja ansvarsfrihet för EU:s årliga budget 2014, som EU-kommissionen och andra EU-institutioner och organ genomför. Under åren har processen för att bevilja ansvarsfrihet blivit ett viktigt verktyg för att granska hur EU:s pengar används och hur projekt genomdrivs. Parlamentet har ensamrätt att godkänna budgetens genomförande. Men hur funkar egentligen proceduren?

Att bevilja ansvarsfrihet för budgeten är Europaparlamentets sista godkännande för hur EU-budgeten för ett visst år genomförts. Till grund för sitt beslut om att antingen neka, skjuta på eller bevilja ansvarsfrihet har Europaparlamentet budgetkontrollutskottets betänkanden, som i sin tur beaktar rådets rekommendation. Om ledamöterna beviljar ansvarsfrihet anses räkenskaperna för ett visst år avslutade och godkända.


Men vad händer om Europaparlamentet nekar eller skjuter på beslutet om att bevilja ansvarsfrihet?

Då måste den institution eller det organ, vars räkenskaper inte fått grönt ljus, följa budgetkontrollutskottets rekommendationer innan de efterfrågar parlamentets godkännande igen.


Läs fler nyheter från Europaparlamentet


Kan man räkna med parlamentets godkännande av räkenskaperna?

Europaparlamentet har nekat ansvarsfrihet för olika EU-organ, bland annat för EU-kommissionen vid två tillfällen, 1984 för budgetåret 1982 och 1998 för budgetåret 1996. När Europaparlamentet nekade ansvarsfrihet för den sittande Santer-kommissionen 1998, ledde det så småningom till att den avgick.

 

Vilka institutioner behöver få Europaparlamentets godkännande?

Alla EU-institutioner, inklusive EU-kommissionen, Europaparlamentet självt, Europeiska rådet, ministerrådet och andra EU-organ och EU-byråer. Totalt kommer kammaren att rösta om mer än 50 betänkanden.


För sjätte gången på rad har budgetkontrollutskottet rekommenderat parlamentets kammare att skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för ministerrådet och Europeiska rådet, på grund av oförmåga att samarbeta med parlamentet i att delge den information som behövs. 


Parlamentets budget granskas också. Den 7 april klarade parlamentet utskottets granskaning tillsammans med kommissionen.

 

Hur lång tid behövs för att slutföra proceduren?

Proceduren som nu slutförs avser EU-budgeten 2014. Som en del av processen för att bevilja ansvarsfrihet, beaktar budgetkontrollutskottet Revisionsrättens utlåtande, samt hör kommissionärer och andra högre EU-tjänstemän. Parlamentet fattar sitt slutgilitga beslut om den uppskjutna ansvarsfriheten i oktober samma år.


Artikeln publicerades ursprungligen den 28 april 2015.