Efter Brexit: Rättigheter för EU-medborgare i Storbritannien 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Miljoner EU-medborgare bosatta i Storbritannien och Nordirland, och britter i övriga medlemsländer, drabbas av det brittiska EU-utträdet.  

Parlamentet kämpar för att skydda rättigheterna för EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU efter "Brexit", det brittiska EU-utträdet.

Även om bara ett fåtal fick rösta i folkomröstningen, tillhör miljoner EU-medborgare bosatta i Storbritannien och Nordirland de som drabbas mest av det brittiska EU-utträdet. Deras rättigheter är en del av det utträdesavtal som Storbritannien och EU har förhandlat fram, som Europaparlamentet röstar om den 29 januari.

Parlamentets ledamöter antog en resolution den 15 januari som framhåller att EU-medborgarnas rättigheter måste garanteras för att Europaparlamentet ska ge sitt stöd till utträdesavtalet. Efter att resolutionen antagits gavs parlamentets Brexit-samordnare, Guy Verhofstadt klartecken i frågan från den brittiska Brexitministern Steve Barclay, under ett möte i London. De brittiska myndigheternas undersöker nu möjligheten att skapa ett skriftligt intyg som fastställer statusen för de EU-medborgare som fått permanent uppehållstillstånd, i linje med krav från parlamentet. Verhofstadt har också sagt att det inte kommer att bli tal om några automatiska utvisningar av EU-medborgare som inte ansökt om permanent uppehållstillstånd ännu. Dessa medborgare ska få chansen att pröva sina ärenden.

Utträdesavtalet ger både britter och EU-medborgare möjlighet att fortsätta arbeta och leva i de länder som de för närvarande är bosatta i, men andra frågetecken i utträdesförhandlingarna kvarstår.

Nästa steg för EU och Storbritannien är att enas kring ett avtal om framtida relationer, som omfattar allt från handel till samarbete i frågor som miljö och terrorism. Avtalet ska också täcka sjukförsäkring för EU-medborgare som bor i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU.

Europaparlamentet har stått upp för medborgarnas rättigheter från första stund.

I parlamentets ståndpunkt som godkändes i april 2017, underströk ledamöterna vikten av att trygga lika och rättvis behandling för EU-medborgare som bor i Storbritannien och brittiska medborgare som lever i EU. Den antagna ståndpunkten erbjöd riktlinjer för förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Parlamentet spelar en central roll för att besluta om resultatet av dessa förhandlingar. Läs mer om dess roll här. Sedan dess har flera resolutioner antagits och parlamentets Brexit-styrgrupp vidhåller vikten av att skydda EU-medborgarnas rättigheter.