Parlamentet värd för turismkonferens 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Europeiska unionen ligger i topp i världen som turistdestination. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Hur kan vi dra nytta av denna tillväxtmotor?

Högnivåkonferens om turism den 27 september 2017  

Europaparlamentet står värd för en högnivåkonferens om turism. Konferensen i Bryssel den 27 september från kl 14.30 till 19.30 och har organiserats på initiativ av talman Antonio Tajani, med stöd från de parlamentariska utskotten. Du kan följa varje panel via webben.

 

År 2014 välkomnade EU cirka 582 miljoner turister, och turismen genererade över 5 procent av EU:s BNP. Men sektorn möter utmaningar: dess påverkan på miljön och på lokalsamhällena, osäkra jobb och konkurrens från icke-EU-destinationer på framfart.

 

Konferensen kommer att sammanföra politiska ledare, beslutsfattare, verksamhetsrepresentanter och intressenter för att debattera utmaningarna i tre olika paneler, och i en inledning