Grafik: Så många platser får varje land i Europaparlamentet 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Fördelningen av platser i Europaparlamentet ändras efter Storbritanniens utträde ur EU. I vår grafik kan du läsa mer om fördelningen.

Platsfördelning i Europaparlamentet  

Från och med den 1 februari har Europaparlamentet 705 platser jämfört med 751 platser (vilket är det maximala antalet enligt EU-fördragen) före det brittiska EU-utträdet den 31 januari 2020.

27 av Storbritannien och Nordirlands 73 platser har omfördelats till andra länder. Bland annat får Sverige en plats mer än tidigare, 21 platser. De återstående 46 platserna kommer att reserveras för potentiella framtida utvidgningar. I enlighet med valakten från 1976 måste medlemsländerna anmäla namnen till Europaparlamentet innan mandaten officiellt kan starta.

Inga förlorare i fördelningen av platser

Omfördelningen garanterar att inget EU-land har förlorat någon plats men att somliga tilldelas ytterligare en till fem plaster för att åtgärda nuvarande underskott som uppstått i takt med demografiska förändringar.

Den tar hänsyn till invånarantalen i de olika medlemsländerna och följer principen om ”degressiv proportionalitet”. Detta innebär att länder med mindre folkmängd får förhållandevis fler mandat per invånare än länder med en större folkmängd och antalet personer som representeras av en ledamot från ett av de större medlemsländerna blir större. Små medlemsländer är därmed något bättre representerade än stora medlemsländer eftersom varje land ska företrädas av minst sex ledamöter.

cover MEPS seats