Ordförandedebatten: toppkandidaterna säljer in sina bästa argument 

 
 

Dela den här sidan: 

Människor över hela Europa såg de sex toppkandidaterna till EU-kommissionens ordförandepost diskutera sina framtidsvisioner för EU.

Direktsänd på åtminstone 35 kanaler och på mer än 60 nätplattformar - ordförandedebatten för EU-valet den 15 maj 2019 var ett tillfälle att upptäcka var toppkandidaterna står i en rad frågor. Debatten i Europaparlamentet i Bryssel leddes av tre tv-moderatorer. Talarordningen lottades fram.

Debatten är ett av flera viktiga evenemang inför EU-valet den 23 till 26 maj. Det nya parlamentet och den nya EU-kommissionen kommer att bestämma riktningen för EU de kommande fem åren.

Se videon ovan för några av höjdpunkterna.

Om urvalsprocessen

Politiska partier tar fram kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande under upptakten till EU-valet. Den toppkandidat som nomineras av rådet och lyckas få en majoritet i kammaren, kommer att väljas in som ordförande för EU-kommissionen genom en omröstning i Europaparlamentet.

Toppkandidaterna benämns ibland enligt den tyska termen ”spitzenkandidaten”. Systemet användes första gången år 2014 och resulterade då i att den nuvarande ordföranden Jean-Claude Juncker valdes in.

Vissa politiska partier har nominerat fler än en kandidat men utsåg en utav dem att företräda dem i debatten den 15 maj.