Parlamentets sju politiska grupper  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentet har 705 ledamöter. Läs vidare för att se i vilka av de sju politiska grupper som dina representanter sitter.

Fördelning av platser efter politisk grupp den 22 november 2022. På grund av omsättning behöver totala antalet inte uppgå till exakt 705.  

Ledamöterna organiserar sig i politiska grupper. Grupperna består av ledamöter från olika medlemsländer men som företräder liknande politiska ståndpunkter.

Enligt parlamentets regler måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna (för närvarande krävs sju länder). Ledamöterna kan bara tillhöra en politisk grupp, men kan välja att inte tillhöra någon. De betecknas då som “grupplösa” eller “non-inscrits” (NI) på franska. För närvarande betecknas 45 ledamöter som grupplösa.

Politiska grupper kan bildas när som helst under mandatperioden. För närvarande uppfyller sju grupper de nödvändiga kraven.

Det finns vissa fördelar med att vara en politisk grupp; de spelar en viktig roll för att fastställa parlamentets dagordning, de tilldelas mer talartid under debatterna, får mer kontorsuttrymme, mer personal och större budget för att organisera möten och distribuera information. De beslutar också om inrättandet av parlamentariska utskott och delegationer.

Nedan är en förteckning över de politiska grupperna efter sin storlek den 22 november 2022:

Politisk grupp

Ordförande eller medordförande

Antal ledamöter

EPP: Group of the European People's Party

Manfred Weber (Tyskland). Detta är hans fjärde mandatperiod som ledamot. Han har varit ordförande för gruppen sedan 2014.

176

S&D: Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Iratxe García(Spanien). Ledamot sedan 2004.

144

Gruppen Renew Europe

Stéphane Séjourné (Frankrike).
Han inledde sin första mandatperiod som ledamot 2019.

101

Greens/EFA: De gröna/Europeiska fria alliansen

Två medordföranden Terry Reintke (Tyskland) och Philippe Lamberts (Belgien). Reintke har varit ledamot sedan 2014 och blev medordförande för gruppen 2022. Lamberts blev ledamot 2009 och medordförande 2014.

71

ID: Identitet och demokrati

Marco Zanni (Italien). Ledamot sedan 2014.

63

ECR: Europeiska konservativa och reformister

Ryszard Legutko (Polen) är ledamot sedan 2009, blev medordförande 2017 och ordförande 2022. 

63

GUE/NGL: Vänstern

Manon Aubry (Frankrike), ledamot sedan 2019, och Martin Schirdewan (Tyskland), ledamot sedan 2017. 

38Läs mer om de politiska grupperna och deras storlek under denna och föregående mandatperiod på valresultat.eu.