Vem blir nästa EU-ombudsman?  

 
 

Dela den här sidan: 

Den tidigare svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström är en av de fem kandidaterna som ledamöterna ska välja ut till att bli nästa EU-ombudsman i december.

EU-ombudsmannens logotyp  

Vid början av varje ny mandatperiod väljer ledamöterna en EU-ombudsman för de kommande fem åren.

Vid plenarsessionen i oktober offentliggjordes de fem aktuella kandidaterna. De är i alfabetisk ordning:

  • Giuseppe Fortunato, nuvarande ombudsman i den italienska regionen Kampanien.
  • Julia Laffranque, estländsk domare i Europadomstolen förmänskliga rättigheter i Strasbourg.
  • Nils Muižnieks, från Lettland är tidigare människorättskommissionär i Europarådet
  • Den nuvarande EU-ombudsmannen och tidigare journalisten Emily O’Reilly från Irland.
  • Den tidigare svenska Europaparlamentarikern Cecilia WikströmValet

För att kvalificera sig till nomineringen måste varje kandidat visa att de har tillräcklig erfarenhet och stöd från åtminstone 40 Europaparlamentariker från minst två medlemsländer.

Europaparlamentets utskott för framställningar organiserar en offentlig utfrågning den 3 december då kandidaterna får presentera sina prioriteringar.

Parlamentet beräknas välja EU-ombudsman genom sluten omröstning under plenarsessionen i december i Strasbourg.Om EU-ombudsmannen

Den Europeiska ombudsmannen utreder klagomål från medborgare, EU-invånare och EU-baserade organisationer om administrativa missförhållanden i EU:s institutioner, såsom orättvis hantering, diskriminering, onödiga förseningar och fel i procedurer.

Ombudsmannen kan också starta utredningar på eget initiativ.

Varje år återrapporterar ombudsmannen till Europaparlamentet.