Ledamöter: Krävs beslutsamhet för att bygga upp Europa efter covid-19 

 
 

Dela den här sidan: 

Européerna förväntar sig att EU och regeringarna ska aga beslutsamt för att ta sig ur krisen och bygga upp ett motståndskraftigt Europa, sa ledamöter under plenardebatten den 16 april.

Debatt om hur EU ska hantera följderna av covid-19-pandemin.  

Under diskussionen med Europeiska rådets ordförande Charles Michel och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, påpekade parlamentsledamöterna att solidaritet och ambitiösa nya lösningar behövs för att övervinna coronaviruset – och för att klara av de ekonomiska följderna.

– Vi vill lämna denna kris starkare, mer robust, i en bättre position att möta morgondagens utmaningar… Det kommer att vara av yttersta vikt att samordna ett gradvist öppnande efter nedstängnignarna, samt vägen till återhämtning… för att undvika en tillbakagång eller en förödande återgång till krisen, sa parlamentets talman David Sassoli.

De flesta parlamentsledamöter välkomnade de planer som kommissionens ordförande Urusla von der Leyen presenterade – som ska säkerställa enorma investeringar i syfte att skapa en mer motståndskraftig, grön och digital ekonomi.

Ursula von der Leyen belyste också den avgörande roll som EU:s långtidsbudget har, och beskrev den som ”moderskeppet för vår återhämtning”. Hon talade också om behovet av en ny Marshallplan, med hänvisning till programmet som hjälpte europeiska länder att bygga upp sin ekonomi efter andra världskriget.

Även rådets ordförande, Charles Michel, uppmanade till gemensamma åtgärder på EU-nivå.

– Ibland krävs det en kris för att förena människor, sa han.


Avgörande ögonblick

Den spanske ledamoten Esteban González Pons, som talade för EEP-gruppen, lyfte fram parlamentets roll i det här läget.

– Medan pesten pågår kan parlamentet inte stänga… Parlamentet är viktigt i tider av pandemi. Det är en extraordinär tid för regeringar och parlamentet är demokratins sjukhus, sa han och fortsatte genom att peka på de misstag som begåtts:

– Vi kunde ha agerat tidigare, vi kunde ha agerat mer beslutsamt, vi kunde faktiskt ha agerat tillsammans. Europeiska unionen är det stora hoppet som miljoner av spanjorer vänder sig till.

Flera av de som talade i kammaren, fysiskt närvarande eller på distans, strök under hur avgörande ögonblicket är.

– Besluten vi tar nu kommer avgöra Europas framtid: om Europa kommer utvecklas och bli starkare eller om medborgarna kommer tappa tilltron till det europeiska projektet, sa Iratxe García Pérez (S&D, Spanien) och fortsatte:

– Ju mer beslutsamt agerande nu, desto mindre dramatisk kommer den ekonomiska och bredare effekten av denna kris att bli i morgon och vi kommer kunna återgå till det normala livet tidigare.

– Dessa svåra tider är ett test för alla, sa Dacian Cioloș (Renew Europe, Rumänien), och krävde solidaritet och samarbete för att hantera hälsokrisen. Han sa att Europa behöver en Marshallplan, en digital strategi och den gröna given, samt ”ambition att genomföra sin strategi”.


Plan för framtiden

Marco Campomenosi (ID, Italien) talade om frustrationen som människor känner som lämnats till att sitta själv och jobba med sina enheter och vill komma tillbaka till arbetet. Han sa att EU före krisen hade upplevt år av låg tillväxt och att EU:s regler bör ändras för att öka ekonomin och säkerställa en högre grad av självförsörjning.

– Vi ser att globaliseringen och viljan att ha mer och mer inte alltid är lösningen, utan sker på bekostnad av motståndskraft och kapacitet att hantera chocker, sa Philippe Laberts (De gröna/EFA, Belgien). Han efterlyste en omprövning av hur samhället är organiserat och ett ”nytt sätt att leva, producera, flytta och resa”.

Raffaele Fitto (ECR, Italien) krävde åtgärder för att stödja hårt drabbade sektorer som turism, transport och jordbruk – och att slopa byråkratin och se över EU:s budget.

– Vi måste högt och tydligt säga att Europa var helt oförberedd i den samordningsroll som man var tvungen att spela i krisen, sa han.

Manon Aubry (GUE/NGL, Frankrike) anklagade de åtstramningsåtgärder – som genomförts under det senaste decenniet – för att ligga bakom minskningen av vårdkapaciteten i hela Europa. Hon kritiserade också fokuset på statsskulder, som har begränsat regeringarnas förmåga att hantera kriser.

– Det är dags att undanröja tabun, det är det enda sättet att hantera denna pandemi i dag och klimatfrågorna i morgon, sa hon.


Ta reda på vilka åtgärder EU redan har vidtagit i kampen mot coronapandemin.