Parlamentet i veckan: Brexit, covid-19, vägtransporter 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöterna kommer att rösta om rekommendationer för de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, regler för vägtransporter och klassificeringen av covid-19.

I parlamentet den här veckan.  

Inför en omröstning i kammaren nästa vecka kommer utrikes- och handelsutskottet på fredag att rösta om rekommendationer för de fortsatta förhandlingarna om EU:s och Storbritanniens framtida relationer.

På torsdag kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att besluta om man ska stödja kommissionens beslut att klassificera viruset som orsakar covid-19 som riskgrupp tre eller driva på för att det ska klassificeras som riskgrupp fyra, vilket skulle innebära strängare hälso- och säkerhetsåtgärder för arbetstagare.

ECB:s svar på covid-19

Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde diskuterar bankens svar på covid-19-utbrottet med ekonomiutskottet på måndag. På tisdag kommer parlamentsledamöterna att rösta om förändringar i EU:s kapitalkrav för banker, som gör det möjligt för dem att bättre hjälpa företag och hushåll.

På måndag kommer transportutskottet att rösta om ett avtal som har nåtts med EU-länderna om nya regler för vägtransporter. De nya reglerna täcker maximala dagliga och veckovisa körtider samt lägsta vilotider för förare, definierar vilka verksamhetsregler för utstationering av arbetare som gäller samt elektonisk fraktinformation.