Sassoli efterlyser åtgärder för återhämtning: "Våra medborgare förväntar sig djärva åtgärder" 

 
 

Dela den här sidan: 

David Sassoli talar till EU-ledarna.  

Parlamentets talman David Sassoli uppmanade EU:s ledare att vidta åtgärder för Europas återhämtning efter covid-19-krisen.

Sassoli talade till Europas stats- och regeringschefer i början av en videokonferens med Europeiska rådet 19 juni, för att diskutera EU:s återhämtningsplan och nästa långtidsbudget.

– Tid är en lyx som vi inte har råd med, sa han och fortsatte:

– Vi måste agera snabbt och modigt, eftersom EU-medborgare, företag och ekonomier behöver ett omedelbart svar. Våra medborgare förväntar sig djärv handling. Nu är det dags för oss att leverera.


Möjlighet att omforma Europa

Sassoli kallade kommissionens förslag för "ambitiöst" men tillade:

– Enligt vår uppfattning skrapar det bara på ytan av vad som behöver göras.

Talmenen uttalade sig också mot att utfärda lån som en del av återhämtningsplanerna.

– Parlamentet är angeläget om att betona att all gemensam skuld som utfärdas måste återbetalas rättvist, utan att tynga framtida generationer.

– Låt oss inte glömma att att erbjuda stödet, enbart i form av lån, skulle ha en asymmetrisk inverkan på skulderna i de enskilda medlemsländerna och skulle vara mer kostsamt för unionen som helhet. Vi har nu en möjlighet att omforma Europa och göra det mer jämnt, grönare och mer framåtblickande. För detta ändamål bör vi utnyttja vår chans att införa en palett av nya egna resurser.

Sassoli kallade införandet av nya egna medel för EU ”en viktig förutsättning” för alla övergripande överenskommelser om EU:s långtidsbudget. Han betonade vidare vikten av en ambitiös återhämtningsplan och budget.

– Nu är det inte dags att sänka våra ambitioner. Vi måste visa våra medborgarna värdet av Europa och vår förmåga att ta fram lösningar som är viktiga i deras liv.


Framtida relationen till Storbritannien

Talmannen tog också upp också de pågående diskussionerna om EU och Storbritanniens framtida förbindelser. Dagen innan hade parlamentet antagit ett betänkande med sina synpunkter.

– Vi kommer att sträva efter ett ambitiöst, övergripande och omfattande avtal i linje med de gemensamma åtaganden som gjorts i den politiska förklaringen. Vi tror att detta är det bästa möjliga utfallet för båda sidor. Trots den begränsade tillgängliga tiden, med välvilja och beslutsamhet, är det fortfarande möjligt.